Regulační diagram

« Zpět do Slovníčku

Slouží k ověření stability procesu a jeho regulaci. Regulační diagramy pomáhají zajistit, aby se proces choval v čase „stejně“. Je to časová řada, do které jsou zakresleny centrální přímka a regulační meze.

« Zpět do Slovníčku