Regresní analýza

« Zpět do Slovníčku

Slouží k matematickému popisu závislosti mezi dvěma veličinami. Poskytne tak model – rovnici, která vystihuje chování dvou a více na sobě závislých veličin.

« Zpět do Slovníčku