TPM: Údržba a efektivita strojů

TPM: údržba a efektivita

Předejděte neplánovaným prostojům, poruchám a ztrátám v souvislosti s neefektivním využíváním strojů. Seznamte se s metodou TPM (Total Productive Maintenance), optimalizujte s námi využití Vašeho strojního vybavení, a zefektivněte tak chod Vaší výroby.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, v rámci nichž můžeme udělat praktický workshop na vybraném stroji, zavést změny a navrhnout plán TPM. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému.

Standardní délka školení je 1 den.

FMEA: Jak omezit výskyt vad

FMEA

Zamezte chybám ve výrobě pomocí identifikace a prevence vzniku vad. Analytická metoda Failure Mode and Effects Analysis (FMEA, Analýza možností vzniku vad a jejich následků) Vám pomůže při návrhu, vývoji i při procesu nového produktu. Po absolvování tréninku ve Vaší výrobě správně posoudíte a omezíte rizika ovlivňující výrobky i procesy. Díky tomu optimalizujete procesy, zkrátíte dobu cyklu návrhu, zvýšíte životnost a snížíte zmetkovost Vašeho výrobku. V důsledku toho také snížíte náklady.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, kdy pod vedením lektora účastníci postupně v týmech prakticky provedou analýzu FMEA na vhodném konkrétně zvoleném produktu nebo procesu z Vašeho prostředí. Tím je umožněno efektivní přenesení získaných znalostí a dovedností přímo do pracovního procesu klienta. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému

Standardní délka školení je 1 den.

Workshop: Expertní DOE V PRAXI

DOE

Optimalizujete proces? Hledáte jeho klíčové parametry? Přemýšlíte, jak vůbec začít? Máte pochyby při interpretaci výsledků? Přijďte si s námi ušpinit ruce a přímo si vyzkoušet věci, o kterých se jinde jen mluví. Zeptejte se na cokoliv.

3 dny našlapané zkušenostmi z oblasti realizace Design Of Experiment.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Délka školení je standardně 3 dny.