OEE

« Zpět do Slovníčku

Overall Equipment Effectiveness, v překladu celková účinnost zařízení, je měření procentuálního podílu času zařízení, v němž je vyráběn kvalitní produkt, ve vztahu k době provozu navrhované výrobcem. Využívání strojů a zařízení ovlivňuje mnoho faktorů, které lze rozčlenit do tří skupin – rovina využitelnosti (selhání a malá přerušení, přestavby), provozní rovina (chod na prázdno, ztráty rychlosti) a rovina kvality (faktory kvality a ztráty z přepracování).

« Zpět do Slovníčku