Master Black Belt

« Zpět do Slovníčku

SC&C Partner uděluje titul Master Black Belt, pokud uchazeč splní následující podmínky: vedl více než 5 Green Belt tréninků, podílel se z řešitelské, mentorské či koučovací pozice na vyřešení více než 20 lean six sigma projektů a složil Black Belt test s úspěšností nad 90 %.

« Zpět do Slovníčku