Lean: Nástroj SMED

SMED

Máte velké prostoje při změně výroby z jednoho produktu na druhý? Potřebujete rychle a správně seřídit výrobní linku? Naučte se, jak až z hodinových přestaveb udělat záležitost několika minut až sekund.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, které strávíme přímo s účastníky mapováním procesu na vybraném pracovišti. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti procesu.

Standardní délka školení je 1 den.

Lean: Nástroj VSM (Value Stream Map)

Value Stream Map

Potřebujete podrobně zmapovat Vaše procesy a odhalit plýtvání, úzká místa a potenciály pro zlepšování? Nevíte, kudy Vám utíkají peníze nebo čas? Naučte se využívat VSM (Value Stream Map) pro dokonalé poznání Vašich procesů a jako podklad pro jejich optimalizaci. 

Trénink je také možný realizovat pro skupinu 6–12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, které strávíme přímo s účastníky mapováním procesu na vybraném pracovišti. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti procesu.

Standardní délka školení je 1 den.

5S: Pořádek na pracovišti

5S

Ztrácíte při práci čas a snižuje se její efektivita kvůli hledání nástrojů a pomůcek na pracovišti? Trvá Vám příliš dlouho zaškolení nového zaměstnance a je těžké se na pracovišti zorientovat? Naučte se s námi efektivně nastavit pořádek a organizovanost na pracovišti, a zvýšit tak jeho i Vaši produktivitu.

Na našem tréninku 5S: Pořádek na pracovišti Vás naučíme pět kroků, které je potřeba v rámci štíhlé výroby i štíhlé administrativy podniknout, abyste vytvořili pracoviště, které bude nejen funkční, ale i příjemné.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření tréninku o jeden i více dní, které strávíme přímo s účastníky na vybraném pracovišti, a principy 5S si reálně ukážeme nebo některé fáze 5S i společně zavedeme. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i velikosti daného pracoviště. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní.

Standardní délka školení je 5 dní.

TPM: Údržba a efektivita strojů

TPM: údržba a efektivita

Předejděte neplánovaným prostojům, poruchám a ztrátám v souvislosti s neefektivním využíváním strojů. Seznamte se s metodou TPM (Total Productive Maintenance), optimalizujte s námi využití Vašeho strojního vybavení, a zefektivněte tak chod Vaší výroby.

Trénink je také možné realizovat pro skupinu 6–⁠12 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Nejčastější variantou je rozšíření kurzu o jeden i více dní, v rámci nichž můžeme udělat praktický workshop na vybraném stroji, zavést změny a navrhnout plán TPM. Počet dní záleží na individuální domluvě, potřebě Vaší firmy i náročnosti problému.

Standardní délka školení je 1 den.

Design for Six Sigma Green Belt

sigma green belt

Naučte se, jak navrhnout produkt a nastavit výrobní proces pomocí světoznámé metodiky Design for Six Sigma (DFSS). Interaktivní formou (simulační hry) získáte teoretické znalosti i praktické dovednosti pro efektivní inovaci, vývoj nových produktů a snížení celkových nákladů projektu. Budete tak schopni významně přispět ke zvýšení konkurenceschopnosti Vaší firmy.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Praktická část výuky může po dohodě probíhat na konkrétním, předem vybraném procesu Vaší firmy, čímž se dosáhne efektivnějšího přenosu znalostí a dovedností do Vašeho prostředí. Současně se zviditelní rozdíl mezi současným stavem a stavem po použití jednotlivých metod a nástrojů DFSS Proces. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 10 dní.