Lean

« Zpět do Slovníčku

Lean, známý také pod pojmem Lean production, Lean management nebo v češtině štíhlá výroba. Filozofie Lean je spojena se systémem Toyota Production System (TPS), jehož vznik se váže k firmě Toyota v 50. letech 20. století. Lean je metodologie zaměřená na minimalizaci plýtvání všeho druhu z výrobních procesů. Procesy jsou tak rychlejší, flexibilní a schopné maximálně uspokojit požadavky zákazníků.

Lean v sobě soustřeďuje řadu metod a postupů (např. 5S), jejichž cílem je omezit vliv lidského faktoru, řídit zásoby a snížit potřebuprostoru pro dosažení schopnosti rychlé a efektivní odezvy na potřeby zákazníků, při současném zachování vysoké kvality a efektivity produkce. Mezi nejznámější uživatelé Lean patří mimo jiné Toyota, Porsche nebo Tesco Stores.

« Zpět do Slovníčku