Lean Design

« Zpět do Slovníčku

Jde o účinnou strategii zaměřenou na oblast výzkumu a vývoje. Efektivně kombinuje nástroje a metody Design for Six Sigma (DFSS) a principy Lean pro zkrácení doby vývoje nového nebo inovovaného produktu a pro snížení celkových vývojových i výrobních nákladů.

« Zpět do Slovníčku