Ishikawův diagram

« Zpět do Slovníčku

Neboli diagram příčin a následků je týmový nástroj, který je obecně využíván k nalezení možných příčin daného následku. Například ve fázi Measure slouží k identifikaci vstupních a procesních metrik, které mají vliv na sledovanou výstupní metriku.

« Zpět do Slovníčku