Green Belt

« Zpět do Slovníčku

Je to zaměstnanec, který se pod vedením Black Belta, vedle svých běžných pracovních povinností, podílí na implementaci zásad metodiky lean six sigma do prostředí firmy. SC&C Partner uděluje certifikát Green Belt na základě absolvování odpovídajícího kurzu doplněného o úspěšné vyřešení a obhájení lean six sigma projektu většinou zaměřeného na oblast kvality či produktivity (standardně realizován během 3-4 měsíců, objem dosažených úspor nad 500 tis. Kč/rok).

« Zpět do Slovníčku