DMAIC

« Zpět do Slovníčku

DMAIC je efektivní, systematická, na datech založená metodika zaměřená na řešení problémů. Jedná se o zkratku používanou pro označení postupu používaného během Six Sigma a Lean Six Sigma projektů: Define (definovat), Measure (měřit), Analyze (analyzovat),  Improve (zlepšovat), Control (řídit). Těchto 5 fází cyklu pomáhá docílit optimalizaci procesu.

DMAIC vede týmy krok za krokem jednotlivými fázemi a pomocí nasbíraných dat v jednotlivých krocích je nalezeno řešení, které vede k trvalému odstranění příčiny problémuPokud je kvůli velmi narušenému procesu potřeba navrhnout proces nový, využívá se metodologie DFSS.

Nejnovější trendy směřují ke spojení Lean se Six Sigma a používat DMAIC pro řešení problémů.

« Zpět do Slovníčku