Cpk

« Zpět do Slovníčku

Cpk označuje index způsobilosti procesu, který vznikl na základě indexu Cp z důvodu zobecnění a dosažení vyšší vypovídající schopnosti této charakteristiky. Jedná se o odhad schopnosti procesu vytvářet požadovaný výstup, je-li ve středu specifikovaných limitů cíl. Platí pro něj podmínka normálního rozdělení naměřených dat a obecné předpoklady. Charakterizuje “čeho jsme skutečně dosáhli”.

« Zpět do Slovníčku