Cp

« Zpět do Slovníčku

Cp označuje index způsobilosti procesu, k jehož stanovení je nutné splnění obecných předpokladů a podmínky normálního rozdělení naměřených hodnot. Cp vyjadřuje odhad schopnosti procesu vytvářet požadovaný výstup, pokud by byl centrován. Charakterizuje “čeho jsme schopni dosáhnout”.

“Čeho jsme skutečně dosáhli” charakterizuje pojem Cpk.

« Zpět do Slovníčku