CDOC

« Zpět do Slovníčku

CDOC efektivní systematická metodika zaměřená na vývoj produktu či procesu. Jde o zkratku používanou pro označení postupu používaného během Design for Six Sigma projektů: Conceptualize, Design, Optimize, Capability.

V SC&C Partner praktikujeme verzi rozšířenou o předřazenou fázi Define, tedy zkráceně DCDOC.

« Zpět do Slovníčku