Brainstorming

« Zpět do Slovníčku

Je jednoduchá skupinová technika generování nových myšlenek, nápadů a námětů. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě. Cílem je vygenerovat co největší počet nápadů, často na první pohled i bezvýznamných či nesmyslných. I takovéto náměty nám mohou ukázat nové pohledy, nové cesty, a vést k jednoduchým, elegantním a efektivním řešením.

« Zpět do Slovníčku