Belbin

« Zpět do Slovníčku

Meredith Belbin identifikoval devět typů týmových rolí. Každá týmová role má svou vlastní kombinaci přínosů a přípustných slabin. Týmové role popisují vzorce chování, které ovšem nejsou neměnné a jsou ovlivněny různými faktory.

Synonyma:
test osobnosti
« Zpět do Slovníčku