5x proč

« Zpět do Slovníčku

Je metoda, která zabraňuje ukvapeným řešením a vede tým k nalezení kořenové příčiny. Použije se tak, že se opakovaně (pětkrát) ptáme „Proč?“, dokud není odhalena taková příčina, jejíž působení je možno vyhodnotit a usměrnit.

« Zpět do Slovníčku