Master Black Belt Lean Six Sigma

Cena: Na základě nabídky

Uchazeči o titul Master Black Belt jsou již zkušení, certifikovaní Black Belti s nejméně dvouletou praxí na této pozici. Přechod na pozici  Master Black Belt  je volbou, která ovlivní jejich pracovní činnost v příštích několika letech.

Program je také možné realizovat pro skupinu pouze z Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, základy datové analýzy si ukázat na Vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Typická délka kurzu je 18 měsíců.
Požádat o nabídku

Popis

Tento specializovaný program poskytuje zkušeným držitelům certifikátu Black Belt další dovednosti potřebné k dosažení nejvyšší úrovně certifikace Lean Six Sigma.

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu –⁠ výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Co se naučíte

 • Jste odborníkem v oblasti řízení změn.
 • Koučujete Green a Black Belty, čímž maximalizujete jejich výkon a učení se v projektech.
 • Vyvíjejí a poskytují školení týkající se Lean Six Sigma zaměstnancům na všech úrovních organizace jako součást pomoci při budování kultury neustálého zlepšování.
 • Podporujete a ovlivňujete vedoucí pracovníky podniku při budování kultury neustálého zlepšování (CI).
 • Vedete zavádění myšlení a řízení Lean Six Sigma na podporu strategických cílů

Harmonogram

 • Advanced Black Belt Tools 
 • Managing Change
 • Lean Six Sigma for Innovation and Design (Design for Six Sigma) 
 • Agile for Lean Six Sigma
 • Lean Practitioner 
 • Advanced MBB Tools (Statistical Tools) 
 • Value Stream Mapping Masterclass
 • Introduction to Transformational Change Masterclass 
 • Facilitating Improvement Workshops Masterclass 

Konkrétní obsah se odvíjí od zkušeností a potřeby MBB v jeho společnosti.

Pro koho

 • Kandidáti na Master Black Belt budou již zkušení, certifikovaní Black Belti s nejméně dvouletou praxí v této pozici.

Zahrnuto v ceně

 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma a rozšířené materiály pro Black Belt
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu: Lean Six Sigma Master Black Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Master Black Belt
 • konzultace k výběru projektu i během tréninku

Jedinou metodou jak získat certifikát British Quality Foundation je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky British Quality Foundation. Na požádání poskytujeme přístup k  British Quality Foundation certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu