Black Belt Lean Six Sigma

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: Kvalita Management Talenti Top management Výroba

Staňte se expertem v oblasti vedení celofiremních zlepšovacích projektů s vysokým finančním efektem. Prohlubte své znalosti Lean Six Sigma a zvyšte produktivitu projektů. Naučte se řídit velké zlepšovací projekty napříč společností, snižovat zmetkovitost, zlepšovat cash flow a vnést do všech procesů vyšší efektivitu.

Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony Kč/rok.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků pouze z Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, základy datové analýzy si ukázat na Vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 20 dní.
Požádat o nabídku

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu –⁠ výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Black Belt trénink je akreditovaný program, který poskytuje kompletní znalost metodiky pro zlepšování procesů DMAIC a jejich nástrojů včetně pokročilých statistických metod. Trénink rozšiřuje i manažerské dovednosti v oblasti výběru a ekonomického hodnocení projektů, vedení komplexních projektů, řízení změn, komunikace a vedení lidí. 

Naučíme Vás vést zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Black Belt. 

Pro účast není vyžadováno absolvování školení Lean Six Sigma Yellow Belt nebo Green Belt.

Co se naučíte

 • principy a přínosy Lean Six Sigma (7 druhů plýtvání, variabilita a kvalita procesu)
 • výběr a definice DMAIC projektů, jejich vedení a ekonomické vyhodnocení
 • výběr a nastartování projektového týmu, získání podpory i řízení změn
 • Všechny fáze metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), která ukazuje cestu od problému až k jeho vyřešení.
 • klíčové nástroje metodiky DMAIC (SIPOC, Flowchart, VSM, Fishbone, 5x proč, 5S, Poka Yoke, standardizace procesů a mnoho dalších)
 • základní i pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, parametrické i neparametrické testování statistických hypotéz, korelace, MSA, stabilita SPC a způsobilost)
 • nástroje pro statistickou optimalizaci (lineární i vícenásobná regresní analýza, DOE)
 • jak hledat a vybrat nejlepší řešení pro odstranění problému a zajistit dlouhodobou udržitelnost řešení
 • manažerská prezentace a hodnocení projektů
 • Získáte tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat.

Harmonogram

Absolvujete 20 dní školení rozdělených do 5 bloků. 

První částí je absolvování 10 dní tréninku Lean Six Sigma Green Belt. Absolvujete 3 prezenční třídenní bloky a 1 den online. Vše zvládnete během 3 měsíců včetně závěrečného testu. V každém měsíci vždy probíhá jeden ucelený třídenní blok.

Navazující částí je absolvování 10 dní tréninku Lean Six Sigma Upgrade Green Belt na Black Belt. Jedná se o dva pětidenní bloky realizované během 2 měsíců. 

V rámci prezenčních dní se celý den kombinuje teoretická část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Dostatečný čas je věnován opakování všech témat, napsání závěrečného testu a konzultaci projektů. Dle potřeby je pro Vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultaci projektu.

Po ukončení tréninku a přezkoušení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Black Belt. Poté Vám pomůžeme dokončit 2 zlepšovací projekty a program ukončíte mezinárodně uznávanou certifikací Lean Six Sigma Black Belt. Stanete se také součástí expertní komunity a získáte možnost sdílet zkušenosti s dalšími Black Belty na našich pravidelných setkáních.

Pro koho

 • vedoucí pozice (Plant Manager, Head of Production, …)
 • pracovníky zabývající se zlepšováním procesů (CI Manager, Lean Six Sigma Expert, …)
 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • Všechny, kteří chtějí pracovat na trvalém zlepšování.

Zahrnuto v ceně

 • celkem 160 hodin výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • online zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma a rozšířené materiály pro Black Belt
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu: Lean Six Sigma Black Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Black Belt
 • konzultace k výběru projektu i během tréninku

Jedinou metodou jak získat certifikát IASSC je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • dostatečný prostor pro Vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu