Procesní inženýři

Procesní inženýr je zodpovědný za nastavení a fungování firemních procesů a aparátů stávající výrobní technologie a navrhuje k inovaci nevyhovující nebo zastaralé výrobní úseky. Jeho úkolem je navrhovat zlepšení zastaralých nebo neefektivních úseků výroby. Analyzuje pracovní cykly, optimalizuje výrobu a zásobování materiálem.