Michael Koch

Michael má zkušenosti jak z konstrukčního, tak z výrobního prostředí od roku 1995. Má znalosti metodiky Six Sigma a statistických metod.

K jeho dovednostem patří řešení problémů ve výrobním prostředí, pro práci s daty používá software Minitab a Excel. Umí aktivně používat statistické metody a plánovaný experiment při řešení problémů a poznatky z praxe předávat formou coachingu a školení.

Odbornost a praktické zkušenosti

  • Metodika a nástroje Six Sigma
  • Měření, získávání a zpracování dat
  • Práce se softwarem Minitab a pokročilé využití Excelu
  • Vedl tréninky a koučoval Green Belt ve společnosti Varroc
  • Vedl oddělení rozměrové konvergence výrobku, které vyžadovalo spolupráci s ostatními odděleními firmy – CAE, konstrukce, nástrojárna, technologie a výroba

Vzdělání a úspěchy

  • Univerzitní titul, VŠB Ostrava, Fakulta strojní, Obor robototechnologie
  • Zkušenost s konstrukčním i výrobním prostředím firem
  • Od roku 2022 pracuje ve společnosti SC&C Partner
  • Six Sigma certifikace ve společnosti Visteon v roce 2008
  • Návrh pokročilého robotického zařízení, řízení jeho vývoje a rozjezdu, spolupráce s TU-VŠB Ostrava při vývoji softwaru pro toto zařízení

Kontakt