Karolína Höklová

Obchod a péče o zákazníky

Bc. Karolína Höklová je kontaktní osobou pro zákazníky v případě zakázek a kurzů a je zodpovědná za management nabídek.

Odbornost a praktické zkušenosti

  • Asistentka manažera Broker Consulting a.s. 2023
  • Asistentka projektového manažera Bosch Rexroth 2022

Vzdělání, certifikace a úspěchy

  • Provozně ekonomická fakulta, Ekonomika a management – Mendelova univerzita / Září 2023 – Dosud

Kontakt