G8D a QRQC

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 0:00
Délka 1 den Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny

Žádná událost k zobrazení

Řešte problémy svižně, efektivně a ke spokojenosti zákazníka. Naučte se účinné metody řízení a zlepšování kvality procesů, které rychle reagují na problémy, u nichž je příčina neznámá.

Držíme se hesla Learning by doing, naše školení je praktické, propojuje teorii a praxi. Účastníci získají znalosti a dovednosti i formou simulačních her.

Metodika G8D je zákazníky požadována při řešení a komunikaci problémů s kvalitou, které se objevily. G8D, kterou používala v původní formě automobilka Ford a americká armáda, reaguje na potíže a zabraňuje, aby se neshody opakovaně dostaly k zákazníkovi. Zvládnutím a zavedením této metodiky urychlíte identifikaci problému, jeho odstranění a standardizujete komunikaci se zákazníkem.

Doplněním o metodu QRQC dosáhnete rychlé reakce kontroly kvality a zabráníte opakujícím se problémům. Budete schopni ochránit své interní procesy a zabránit tomu, aby se nekvalitní produkt dostal k vašemu zákazníkovi.

Pro koho je kurz G8D a QRQC určen?

 • Management firmy a management kvality
 • Pracovníky kvality, inženýry kvality
 • Procesní inženýry
 • Členy pracovního týmu
 • Další pracovníky, kteří se zabývají řešením problémů

Co se na školení G8D a QRQC naučíte?

 • Úvod do problematiky, role prevence a předcházení problémů
 • Příprava na proces D, vytvoření týmu, popis problému
 • Zpracování dočasného opatření k omezení škod (ICA)
 • Definování a ověření kořenových příčin a únikových bodů
 • Výběr a ověření trvalých opatření k nápravě (PCA) pro kořenové příčiny a únikové body
 • Uskutečnění a potvrzení efektivnosti trvalých opatření k nápravě (PCA)
 • Prevence výskytu u jiných typů a procesů a uzavření
 • QRQC, souvislost G8D a QRQC
 • Diskuse, řešení případových studií a WS

Získáte znalosti, které vám umožní stát se výkonnými členy řešitelských týmů. Vyškolené týmy budou zjišťovat příčiny problémů, provádět nápravná opatření k zamezení jejich opakovanému výskytu, a doporučovat zlepšování procesů. Práce těchto týmů bude efektivnější, účinnější a výsledkem bude zvýšená spokojenost interních a externích zákazníků.

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se