Servis Climax a.s.

V dnešní době je zcela nemožné, aby byla jakákoli firma úspěšná a konkurenceschopná bez implementace systému štíhlé výroby a standardů automotive, bez ohledu na to, v jakém odvětví pracuje. S SC&C Partner spolupracujeme na implementaci 5S, oceňujeme nejen vstřícný postoj a praktické zkušenosti, ale i osobní zaangažovanost lektorů.