Rozhodování na základě dat 4/7

Cena: Na základě nabídky
Forma: Online
Úroveň: R&D Kvalita Pro univerzity Talenti Výroba

Naučte se, jak se správně rozhodovat na základě dat. Po absolvování kurzu budete schopni prokázat vliv opatření nejen graficky, ale také statisticky na základě nasbíraných dat. Vaše argumenty poté dokážete opřít o důkazy v obsažené datech, které budete mít statisticky podložené.

Školení lze realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 1 den.
Požádat o nabídku

Popis

Rozhodování na základě grafů může být v některých případech zavádějící. Každý člověk čte grafy jinak dle svých zkušeností, znalostí či momentální nálady. Rozhodování na základě dat by však mělo být objektivní a nezávislé na tom, kdy se data vyhodnocují a kdo to dělá, což je předmětem tohoto kurzu. 

Zjistíte, kolik dat potřebujete pro své rozhodování, jak velké riziko chybného rozhodnutí podstupujete či jaká je pravděpodobnost, že je Vaše úvaha správná. Po absolvování budete schopni objektivně rozhodnout, zda je například rozdíl mezi jednotlivými stroji či vstupním materiálem ve Vašem procesu. Budete chápat základní principy statistického rozhodování.

Na školení Vás naučíme teorii, ale i praxi ve statistickém programu Minitab

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. 

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

 • Úvod do Minitabu a popisné statistiky 1/7
 • Věrohodnost dat pomocí MSA 2/7
 • Stabilita a způsobilost procesu (SPC) 3/7
 • Rozhodování na základě dat 4/7

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

 • Korelační a regresní analýza dat 5/7
 • Vyhodnocení dat bez normálního rozdělení 6/7
 • Jak vypočítat životnost a spolehlivost 7/7

Co se naučíte

 • interpretace grafických výstupů
 • vyjádření nejistoty pomocí intervalů spolehlivosti
 • testování statistických hypotéz – princip, test normality, Studentovy testy, ANOVA, testy podílu
 • pravděpodobnosti chybných rozhodnutí (chyby I. a II. druhu)
 • určování velikosti vzorku

Harmonogram

Absolvujete jeden den (šest hodin online, nebo osm hodin prezenčně) vždy za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Zahrnuto v ceně

 • celkem jeden den výuky s lektorem, cvičení a diskusí
 • tréninkové materiály studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Stabilita a způsobilost procesu (SPC)