Black Belt Lean Six Sigma

Cena: 99 000 
Forma: Prezenčně

Lean Six Sigma Black Belt trénink je akreditovaný program, který poskytuje kompletní znalost metodiky DMAIC a jejích nástrojů, včetně pokročilých statistických nástrojů. Trénink rozšiřuje i manažerské dovednosti v oblasti výběru a ekonomického hodnocení projetků, vedení komplexních projektů, řízení změn, komunikace a vedení lidí. Staňte se expertem v oblasti vedení celofiremních zlepšovacích projektů s vysokým finančním efektem.

Obvyklá úspora Black Belt projektu je cca 3 miliony Kč/rok.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků pouze z vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z vaší firmy, základy datové analýzy si ukázat na Vašich datech. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. 

Délka školení je 20 dní. Školení probíhá v Brně.
Kategorie:

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu –⁠ výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Naučíme vás vést zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Black Belt.

Podívejte se na krátkou videopozvánku přímo do garanta školení, Josefa Bradíka, Senior Consultant společnosti SC&C Partner.

Pro účast není vyžadováno absolvování školení Lean Six Sigma Yellow Belt nebo Green Belt.

Co se naučíte

 • principy a přínosy Lean Six Sigma (7 druhů plýtvání, variabilita a kvalita procesu)
 • výběr a definice DMAIC projektů, jejich vedení a ekonomické vyhodnocení
 • výběr a nastartování projektového týmu, získání podpory i řízení změn
 • Všechny fáze metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), která ukazuje cestu od problému až k jeho vyřešení.
 • klíčové nástroje metodiky DMAIC (SIPOC, Flowchart, VSM, Fishbone, 5x proč, 5S, Poka Yoke, standardizace procesů a mnoho dalších)
 • základní i pokročilé nástroje statistiky (grafická analýza, parametrické i neparametrické testování statistických hypotéz, korelace, MSA, stabilita SPC a způsobilost)
 • nástroje pro statistickou optimalizaci (lineární i vícenásobná regresní analýza, DOE)
 • jak hledat a vybrat nejlepší řešení pro odstranění problému a zajistit dlouhodobou udržitelnost řešení
 • manažerská prezentace a hodnocení projektů
 • Získáte tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat.

Co můžete očekávat na školení Lean Six Sigma Black Belt odpoví v krátkém videu garant školení, Senior Consultant, Josef Bradík. 

 

Harmonogram

Absolvujete 20 dní školení rozdělených do 5 bloků. 

První částí je absolvování 10 dní tréninku Lean Six Sigma Green Belt. Absolvujete 3 prezenční třídenní bloky. Vše zvládnete během 3 měsíců včetně závěrečného testu. Navazující částí je absolvování 10 dní tréninku Lean Six Sigma Upgrade Green Belt na Black Belt. Jedná se o dva pětidenní bloky realizované během 1 měsíce.

V rámci prezenčních dní se celý den kombinuje teoretická část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Dostatečný čas je věnován opakování všech témat, napsání závěrečného testu a konzultaci projektů. Dle potřeby je pro vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultaci projektu.

Po ukončení tréninku a přezkoušení obdržíte osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Black Belt. Poté Vám pomůžeme dokončit 2 zlepšovací projekty a program ukončíte mezinárodně uznávanou certifikací Lean Six Sigma Black Belt. Stanete se také součástí expertní komunity a získáte možnost sdílet zkušenosti s dalšími Black Belty na našich pravidelných setkáních.

Pro koho

 • vedoucí pozice (Plant Manager, Head of Production, …)
 • pracovníky zabývající se zlepšováním procesů (CI Manager, Lean Six Sigma Expert, …)
 • vedoucí projektových týmů (Project Manager, Process Engineer, …)
 • Všechny, kteří chtějí pracovat na trvalém zlepšování.

Kdo je to Lean Six Sigma Black? Na tuto otázku v krátkém videu odpoví Josef Bradík, Senior Consultant.

Zahrnuto v ceně

 • celkem 20 dní výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • 30denní verze softwaru Minitab
 • zkušební i závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma a rozšířené materiály pro Black Belt
 • kniha Minitab příručka uživatele
 • osvědčení o absolvování kurzu: Lean Six Sigma Black Belt
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Black Belt
 • konzultace k výběru projektu i během tréninku

Jedinou metodou jak získat certifikát IASSC je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.

Výhody prezenčního tréninku

 • předání celého know-how prezenční formou
 • podrobnější teoretická průprava
 • týmové praktické procvičení nástrojů v rámci simulací
 • diskuse a sdílení zkušeností s ostatními účastníky z jiných firem
 • dostatečný prostor pro vaše individuální potřeby
 • konzultační podpora při práci na Vašem reálném projektu

Koho jsme školili

Lean Six Sigma Black Belty školíme 20 let.

Mezi naše Black Belty patří zaměstnanci firem: Bosch, Siemens, TDK, Kyocera AVX, Mann+Hummel, Schneider Electric, Česká spořitelna, Škoda Electric, Mondelez, Continental Barum, Vitesco Technologies, Unomedical, MANN + HUMMEL (CZ) v.o.s., Mondelez CR Biscuit Production s.r.o., Henkel Slovensko spol. s r.o., Otis, Commscope, Vitesco Technologies Czech Republic s.r.o., Freudenberg Sealing Technologies s.r.o., CommScope Czech Republic, s.r.o.,  INVENTEC Czech, s.r.o. a další.