Technici

Pracovník na pozici technik dělá specializovanou práci dle svého oboru. Jedná se například o technika elektro, technika údržby, technika IT, technika výroby. Stanovuje a kontroluje dodržování technologických postupů. Dohlíží na postup během výroby a funkčnost výrobních strojů a zařízení. Připravuje podklady pro zpracování norem spotřeby práce a dohlíží na dodržování BOZP a PO. Vede příslušnou dokumenta