Vilém Patloka

Managing director

Ing. Vilém Patloka je Master Black Beltem, který vedl řadu aktivit Lean Six Sigma, vytrénoval stovky Green Beltů, Black Beltů a Championů. Konzultuje projekty ve firmách z různých průmyslových odvětví a z oblasti služeb. Má široké znalosti a bohaté zkušenosti s tvorbou strategie firmy, návrhem a vývojem nových produktů a procesů, s inovací stávajících produktů a procesů, řízením programů a projektů.

Odbornost a praktické zkušenosti

 • 1992 – Vedoucí prodeje autosalonu VW-Audi
 • 1993 – Majitel obchodní společnosti a nakladatelství
 • 1997 – Jednatel a spolumajitel SC&C Partner
 • 2005 – Externí Master Black Belt pro Siemens Learning Campus, vedení implementací Six Sigma v několika závodech Siemens v ČR
 • Vedení implementací, strategických, inovačních a zlepšovacích projektů (např. Alcan, Alstom, Siemens, Continental, Krajský úřad JMK, Bosch, Česká spořitelna, Vodafone, Accenture, Witte, Panep, Motorpal, Du Pont, Ivax, Flextronics, Celestica, Tyco)
 • Vytrénoval stovky Green Beltů, desítky Black Beltů a Championů
 • Tvorba a řízení strategie, BSC
 • Hodnotová inovace (Blue Ocean Strategy)
 • TRIZ, zákonitosti rozvoje technických systémů, hodnotová analýza
 • Metody a nástroje DFSS, Lean Design, New Product Development, Six Sigma Process Design
 • Metodika a nástroje Kaizen a Lean Six Sigma
 • Workshopy pro Sponzory a vedení firem
 • Návrh a zavádění systémů pro zvyšování výkonnosti, zlepšování podnikových procesů, řízení projektů

Vzdělání, certifikace a úspěchy

 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Master Black Belt v Lean Six Sigma (certifikace George Group Consulting)
 • Blue Ocean Strategy practitioner (certifikace Blue Ocean Strategy – Initiative Centre)
 • SBTI’s Train-the-Trainer Program

Kontakt