Tomáš Trávníček

Senior Consultant

Ing. Tomáš Trávníček má zkušenosti z výrobního prostředí od roku 2005. Má znalosti metodiky Lean Six Sigma a pokročilých statistických metod. K jeho dovednostem patří trénink ve výrobním prostředí a práce s Minitabem. Ve své doktoranské práci se zabýval využitím statistických metod ve výrobním prostředí, především plánovaného experimentu.

Odbornost a praktické zkušenosti 

 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma
 • Měření, získávání a zpracování dat
 • Práce s Minitabem, tvorba maker
 • Vedl tréninky a koučoval Green Belt, Black Belt, Sponzor, Lean, Yellow Belt tréninků např. v Bosch, Foxconn, Tyco
 • Byl zodpovědný za Lean a Six Sigma projekty v mnoha společnostech, např. Barum Continental, Kostal, Foxconn, Fibertex a další
 • Vedl nebo se účastnil desítek Kaizen událostí, např. Westvaco, Fibertex

Vzdělání, certifikace a úspěchy 

 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (matematické inženýrství)
 • Minitab Additional Topics in Statistical Quality Analysis
 • Trénink trenérů Six Sigma DMAIC (UMS)
 • Black Belt (certifikace IASSC)
 • SBTI´s Train-the-Trainer Program
 • Školení v měkkých technikách a facilitaci (TeamCZ)
 • Školení v prezentačních a komunikačních dovednostech (Elze)