Tomáš Trávníček

Tomáš Trávníček

Tomáš Trávníček

Senior Consultant

Tomáš má zkušenosti z výrobního prostředí od roku 2005. Má znalosti metodiky Lean Six Sigma a pokročilých statistických metod. K jeho dovednostem patří trénink ve výrobním prostředí a práce s Minitabem.
 
Zkušenosti

 • 2006 – Honeywell
 • 2007 – konzultant, SC&C Partner
 • Vedení Lean a Six Sigma projektů (např. Continental Automotive, Kostal, Foxconn, Fibertex, Epcos)
 • Vedl nebo se účastnil desítek Kaizen událostí (např. Westvaco, Fibertex, Inventec)
 • Trénoval a koučoval stovky Green Beltů, Black Beltů a Sponzorů

 
Odbornost

 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma
 • Měření, získávání a zpracování dat
 • Práce s Minitabem, tvorba maker

 
Vzdělání, certifikace

 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (matematické inženýrství)
 • Statistický software Minitab (certifikace Minitab)
 • Trénink trenérů Six Sigma DMAIC (UMS)
 • Master Black Belt (SC&C Partner)
 • Black Belt (certifikace IASSC)
 • Školení v měkkých technikách a facilitaci (TeamCZ)
 • Školení v prezentačních a komunikačních dovednostech (Elze)