Tomáš Kisela

Senior Consultant

Tomáš  působí v oblasti systematického přístupu k inovacím procesů a produktů. Mezi jeho další dovednosti patří lektorská činnost, diagnostika výrobních a transakčních procesů, vedení zlepšovacích projektů. Má znalosti metodiky Lean Six Sigma, DFSS, TRIZ, statistických a optimalizačních metod a procesního řízení, je expertem v oblasti metod tvůrčího myšlení.

Odbornost a praktické zkušenosti

 • Controlling, diagnostika a optimalizace datových a informačních toků, Alta
 • Vědecko-výzkumný pracovník, FSI VUT v Brně
 • Konzultant, SC&C Partner
 • Diagnostika procesů (Aero, SC&C Partner, Climax, Česká spořitelna)
 • Vedení zlepšovacích transformačních projektů (např. Barum, Continental Frenštát, Climax, Active Colour)
 • Formulace alternativních metod pro MSA (Continental Automotive GmbH)
 • Přednášel na řadě konferencí a seminářů
 • Systematické techniky pro inovace (TRIZ)
 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma
 • Analytické nástroje DFSS
 • Matematické modelování, statistické a optimalizační metody
 • Software Goldfire a Minitab

Vzdělání, certifikace a úspěchy

 • Bc., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta (fyzika)
 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství (matematické inženýrství)
 • Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Aplikovaná matematika
 • Roční stáž na University of L’Aquila (matematické modelování procesů a systémů)
 • Advanced TRIZ in Technology and Engineering & MATRIZ level 2 (certifikace ICG T&C a MATRIZ)
 • Black Belt (certifikace IASSC)
 • Training, certification, “Basic and Advanced TRIZ and Systematic Innovation for Technology and Engineering”. ICG Training & Consulting (Netherlands)
 • 2010 Zastoupení společnosti IHS (USA), expertní služby v rámci inovací – Goldfire