Ladislav Škapa

Senior Consultant

Ing. Ladislav Škapa, CSc. má více než 30 leté zkušenosti v oblasti řízení a podpory vývojových a výrobních činností a v oblasti poprodejních služeb v mezinárodních společnostech. Budoval a vedl vývojové týmy a týmy inženýrů. Vedl projekty i iniciativy ke zvyšování výkonnosti a ke zlepšování procesů. V manažerských pozicích aktivně zaváděl metodiky Design for Six Sigma a Lean Six Sigma. V oblasti Lean Six Sigma pracuje od roku 2003.

Odbornost a praktické zkušenosti 

 • Vývojový pracovník, vedoucí vývojového centra UTES Elektronika
 • Engineering Manager v Dovatron a Flextronics International (oblast výroby)
 • Design Center Manager v Honeywell a Honeywell Technology Solution Lab. (oblast vývoje)
 • Engineering Manager v Symbol Technologies a Motorola (oblast poprodejních služeb)
 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma
 • Metodika a nástroje Design for Six Sigma a Lean Design
 • Řízení vývojových projektů a budování vývojových týmů
 • Navrhování, podpora a zlepšování procesů (výrobních i servisních)

Vzdělání, certifikace a úspěchy

 • Ing., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechnická (radioelektronika)
 • CSc., Vysoké učení technické v Brně, Eletronika a měřící technika
 • Proškolení v Design for Six Sigma (Honeywell)
 • Proškolení v Lean Six Sigma (Motorola)
 • Black Belt (certifikace IASSC)