Hedvika Janovská

Consultant

Ing. Hedvika Janovská se od roku 2016 zabývá Lean Six Sigma metodami nejen jako lektor, ale i jako člen týmu při praktické implementaci metod ve firmách. Zaměřuje se především na témata týkající se metody Lean5S, VSM, Kaizen.

Odbornost a praktické zkušenosti

  • Spolupráce na Lean a Six Sigma projektech (např. Active Colour)
  • Trénování a koučování Yellow Beltů a Green Beltů v češtině i angličtině
  • Metodika a nástroje Lean Six Sigma (5S, Poka-Yoke, VSM, SMED, Kaizen)
  • Měření, získávání a zpracování dat
  • Statistické a matematické softwary Minitab, R, SAS, STATISTICA
  • Plynulá komunikace a školení v angličtině, odborné překlady a korektury textů

Vzdělání, certifikace a úspěchy

  • Ing., Masarykova univerzita v Brně, Fakulta ekonomicko – správní (Matematické a statistické metody v ekonomii)
  • Bc., Masarykova univerzita v Brně, Fakulta přírodovědecká (Aplikovaná matematika pro víceoborové studium + Ekonomie)
  • Školení v prezentačních a komunikačních dovednostech (Elze)
  • Absolvování několika zahraničních pobytů v anglicky mluvících zemích