Korelační a regresní analýza dat 5/7

Cena: Na základě nabídky
Forma: Prezenčně
Úroveň: R&D Kvalita Pro univerzity Talenti Výroba

Nevíte, jak nastavit proces, abyste vyráběli podle požadavků zákazníka? Potřebujete nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z Vašeho procesu? Hodnotíte výstup z Vašeho procesu jen OK / NOK kusy, a přesto potřebujete nalézt správné nastavení procesu? Na školení Vás potřebnou teorii i praxi naučíme ve statistickém programu Minitab.

Školení lze realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, analyzovat při školení data z Vaší společnosti. Kurz je možné realizovat prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 1 den.
Požádat o nabídku

Popis

Díky kurzu budete schopni lépe poznat Váš proces, zjistit, co jej ovlivňuje, a jaké jsou souvislosti mezi vstupy a výstupy (ve Vašich procesech). Dozvíte se, jak na základě dat nastavit proces tak, abyste vyráběli podle požadavků zákazníka. Společně si vyzkoušíme, jak nalézt vztahy mezi vstupními, procesními proměnnými a výstupem z Vašeho procesu, což lze využít právě při hledání optimálního nastavení procesu. Na školení Vás naučíme teorii i praxi ve statistickém programu Minitab

Tento kurz je součástí kurzů Vyhodnocení dat v softwaru Minitab. 

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – základní úroveň:

 • Úvod do Minitabu a popisné statistiky 1/7
 • Věrohodnost dat pomocí MSA 2/7
 • Stabilita a způsobilost procesu (SPC) 3/7
 • Rozhodování na základě dat 4/7

Seznam kurzů v rámci Vyhodnocení dat v softwaru Minitab – pokročilá úroveň:

 • Korelační a regresní analýza dat 5/7
 • Vyhodnocení dat bez normálního rozdělení 6/7
 • Jak vypočítat životnost a spolehlivost 7/7

Co se naučíte

 • popis vztahu mezi vstupními a výstupními parametry
 • korelační analýzu
 • rozdíl mezi souvislostí a příčinným vztahem (korelace a kauzalita)
 • lineární regresi
 • vícerozměrnou regresi
 • logistickou regresi (na výstupu není spojitá veličina)

Harmonogram

Absolvujete jeden den (šest hodin online, nebo osm hodin prezenčně) vždy za přítomnosti lektora.

Co budete potřebovat?

Pro koho

 • Process Engineer, Process Technologist
 • metrolog
 • pracovník oddělení kvality Quality Manager, Quality Engineer
 • pracovník oddělení vývoje
 • kohokoliv se zájmem o práci s daty

Zahrnuto v ceně

 • celkem jeden den výuky s lektorem, cvičení a diskusí
 • tréninkové materiály studijní podklady a příručka Minitab
 • osvědčení o absolvování kurzu Úvod do Minitabu a popisné statistiky