Certifikovaný Lean Six Sigma Green Belt v administrativě

Cena: Na základě nabídky
Forma: Online
Úroveň: Administrativa Management Talenti

Přestaňte plýtvat svým časem a pracujte efektivně. Staňte se specialistou na zlepšování firemních procesů, procesní optimalizaci a zajištění top kvality služeb v administrativních procesech. Naučte se řídit zlepšovací projekty, snižovat chybovost, zvyšovat zisky společnosti a vnést do každodenních činností vyšší efektivitu.

Obvyklá úspora Green Belt projektu je cca 1 milion Kč/rok.

Školení je také možné realizovat pro skupinu 612 účastníků přímo ve Vaší společnosti a přizpůsobit obsah a formu Vašim potřebám. Můžeme například diskutovat reálné problémy z Vaší firmy, základy datové analýzy si ukázat na Vašich datech. Školení může proběhnout prezenčně i online. Cena kurzu na klíč se odvíjí od počtu školících dní. Pro více informací nás kontaktujte.

Standardní délka školení je 5 dní.
Požádat o nabídku

Popis

Lean Six Sigma je disciplinovaný na datech založený přístup a metodika určená k eliminaci chyb a plýtvání, a to v každém procesu výrobním i administrativním. Díky nárůstu ve výkonnosti procesů a kvalitě služeb a produktů navýšíte zisky společnosti, spokojenost zákazníků i morálku zaměstnanců.

Green Belt trénink je akreditovaný program, který poskytuje kompletní znalost metodiky pro zlepšování procesů DMAIC a jejich nástrojů. 

Naučíme Vás vést zlepšovací projekty pomocí metodiky DMAIC, sbírat a analyzovat data, optimalizovat procesy, hledat kořenové příčiny problémů. Jednotlivé nástroje s Vámi prakticky procvičíme a na základě úspěšného projektu získáte mezinárodně uznávanou certifikaci Lean Six Sigma Green Belt v administrativě. 

Pro účast není vyžadováno absolvování školení Lean Six Sigma Yellow Belt.

Co se naučíte

 • principy a přínosy Lean Six Sigma (7 druhů plýtvání, variabilita a kvalita procesu)
 • výběr a definice DMAIC projektů a jeho vedení
 • Všechny fáze metodiky DMAIC (Define – Measure – Analyze – Improve – Control), která ukazuje cestu od problému až k jeho vyřešení.
 • klíčové nástroje metodiky DMAIC (SIPOC, Swimlane, Fishbone, 5x proč, 5S, Poka Yoke, standardizace procesů a mnoho dalších)
 • základní nástroje statistiky (grafická a číselná analýza)
 • jak hledat a vybrat nejlepší řešení pro odstranění problému a zajistit dlouhodobou udržitelnost řešení
 • Získáte tipy, jak metodiku a nástroje co nejefektivněji používat.

Kurz jsme navrhli pro pracovníky v administrativě a službách a jejich potřeby i požadavky. Díky našim dlouholetým zkušenostem z bank, státní správy i výrobních firem Vám pomůžeme řešit chronické problémy spojené s kvalitou, produktivitou a vysokými náklady. Zaměstnanci dělají zbytečnou práci navíc, protože často nejsou správně nastavené procesy ve firmě. Na našem tréninku Vás naučíme, jak odhalit plýtvání a využít příležitosti pro zlepšení, zjednodušení a zrychlení Vašich každodenních činností.

Harmonogram

Absolvujete pět dní tréninku ve dvou blocích. Celý den kombinujeme teoretickou část s praktickými simulacemi a příklady a diskuse s lektorem i ostatními účastníky. Dle potřeby je pro Vás lektor každý den k dispozici pro individuální konzultací projektu.

Vše zvládnete během dvou měsíců včetně závěrečného testu. Poté Vám pomůžeme dokončit zlepšovací projekt a program ukončíte mezinárodně uznávanou certifikací Lean Six Sigma Green Belt v administrativě.

Pro koho

 • administrativní pracovníky (Customer Support, HR Specialista, Project Manager, …)
 • manažery (HR Manager, Head of Customer Service, Business Partner, …)
 • kohokoliv se zájmem o neustálé zlepšování

Zahrnuto v ceně

 • celkem 40 hodin výuky, cvičení, diskusí a individuálních konzultací projektu
 • přístup k online tréninkovým materiálům, šablonám nástrojů, případovým studiím
 • závěrečný test
 • kniha Příručka Lean Six Sigma 
 • osvědčení o absolvování kurzu Lean Six Sigma Green Belt v administrativě
 • mezinárodně uznávaná certifikace Lean Six Sigma Green Belt v administrativě

Jedinou metodou, jak získat certifikát PeopleCert / IASSC, je úspěšné složení oficiální certifikační zkoušky IASSC. Na požádání poskytujeme přístup k PeopleCert / IASSC certifikačním zkouškám za dodatečné náklady.