Zvýšení výkonu pracoviště na výrobní lince

Zvýšení výkonu pracoviště na výrobní lince
Zvýšení výkonu pracoviště na výrobní lince
Požadavky
  • Zvýšení výkonu pracoviště a omezení materiálových ztrát.
  • Optimalizování procesů prostřednictvím metody Lean (vybalancování procesu, zajištění nepřetržitého toku).
  • Zvýšení počtu vyrobených kusů za směnu o minimálně 88%, eliminace ztrát způsobených nevybalancovaností linky a častým odstavováním.
  • Zachování stávajícího počtu FTE bez navýšení jejich pracovní zátěže.
  • Rozšíření principů a myšlení Lean ve firmě prostřednictvím projektu (zařazení jednodenního praktického školení).
Výsledek
  • Navýšení výroby z 31% teoretické výrobní kapacity na 61% – tj. navýšení o 97% kusů na směnu.
  • Snížení množství odstávek stroje o 75%.
  • Minimalizace materiálových ztrát.
  • Nastavení procesu na budoucí potenciální zvýšení kapacity.
  • Změna organizace pracovních pozic, eliminace plýtvání.