Zvýšení kapacity výroby v práškové lakovně

Zvýšení kapacity výroby v práškové lakovně
Zvýšení kapacity výroby v práškové lakovně

Požadavky

  • Požadavek na nastavení fungujícího procesu pro vyřízení lakovaných zakázek. 
  • V nově nastaveném stavu musí být méně vad a zpoždění, včasná zpětná vazba. 
  • Nedílnou součástí je větší odolnost vůči výkyvům poptávky.

Výsledek

  • Čtyři toky výroby o průměrné délce 155 metrů byly zredukovány na dva o průměrné délce 135 metrů. 
  • Díky odstranění plýtvání došlo ke zrychlení procesu a jeho plynulosti.
  • Minimalizovaly se zbytečné pohyby zaměstnanců a nepotřebné čekání.
  • Celková kapacita výroby se během 4 měsíců zvýšila o 42 %.