Optimalizace procesu zpracování pracovních cest

Optimalizace procesu zpracování pracovních cest
Optimalizace procesu zpracování pracovních cest
Požadavky
  • Snížení časové náročnosti zaměstnancům při vykazování pracovních cest a samotné zjednodušení. 
  • Odstranění nadbytečných operací. 
  • Snížení chybovosti a náročnosti pro účetní.
Výsledek
  • Zjednodušení výkazu a rapidní snížení chybovosti ve vykazovaných pracovních cestách z 18% na 1% chyb. 
  • Případné chyby jsou včas odhalené a jednoduše eliminované.
  • Snížení časové náročnosti jak pro zaměstnance, tak pro účetní.