Automatizace dat v aplikaci MiniTab

Automatizace dat v aplikaci MiniTab
Automatizace dat v aplikaci MiniTab
Požadavky
  • Snadno dostupná analýza procesních dat, která umožní zákazníkovi reálné řízení procesu a odstraňování příčin příliš velké variability. 
  • Analýza použitelná pro všechny typy produktů na daných linkách.
Výsledek
  • Reporty jsou vždy aktuální a dle potřeb zákazníka. 
  • Vše je funkční a odpovídá možnostem správné interpretace vygenerovaných dat. 
  • Minitab vytvoří grafy a požadované reporty s 80% úsporou času než před začátkem spolupráce s SC&C Partner na projektu automatizace sběru dat v Minitabu.