Všeobecné obchodní podmínky

 1. Objednávka vzdělávací akce se stává momentem potvrzení ze strany společnosti SC&C Partner, spol. s Odesláním objednávky objednatel potvrzuje správnost identifikačních údajů.
 2. Cena vzdělávací akce, pokud není uvedeno jinak, zahrnuje náklady společnosti na lektora, pronájem konferenčních prostor, audio-vizuální techniky, občerstvení v průběhu akce a školící materiály. Cena je uváděna  bez DPH. Cena vzdělávací akce „na klíč“ obsahuje náklady uvedené a odsouhlasené v nabídce.
 3. Pokud není domluveno jinak (vzdělávací akce „na klíč“), hradí se účastnický poplatek na vzdělávací akci na základě zálohové faktury vystavené objednateli před začátkem kurzu.
 4. Podmínky zrušení účasti na vzdělávací akci:
  21 dní před zahájením kurzu – storno poplatek 0 Kč
  nejpozději jeden týden před konáním akce – storno poplatek 50 % ceny kurzu
  v době kratší než jeden týden před konáním akce – storno poplatek 100% ceny kurz
  Na vzdělávací akci je možné delegovat náhradníka (kolegu).
 5. Při přihlášení účastníka na nejbližší následující shodný kurz bude storno poplatek odečten z ceny tohoto kurzu.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci vzdělávací akci zrušit. V takovém případě bude nabídnut náhradní termín nebo vrácení účastnického poplatku v plné výši.
 7. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na stránkách www.scacp.cz.
 8. Zasláním objednávky a uvedením svých kontaktních údajů na objednávce dává objednatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může být kdykoliv zrušen písemně na emailové adrese scacp@scacp.cz.
 9. Při zpracování osobních údajů postupujeme v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.