Všeobecné obchodní podmínky

 1. Objednávka vzdělávací akce se stává momentem elektronického nebo písemného doručení společnosti SC&C Partner závaznou. Odesláním objednávky objednatel potvrzuje správnost identifikačních údajů a souhlas s obchodními podmínkami společnosti SC&C Partner, spol. s r. o.
 2. Cena vzdělávací akce, pokud není uvedeno jinak, zahrnuje náklady společnosti na lektora, pronájem konferenčních prostor, audio-vizuální techniky, občerstvení v průběhu akce a školící materiály. Cena je uváděna včetně DPH i bez DPH. Cena vzdělávací akce „na klíč“ obsahuje náklady uvedené a odsouhlasené v nabídce.
 3. Pokud není domluveno jinak (vzdělávací akce „na klíč“), hradí se účastnický poplatek na vzdělávací akci na základě zálohové faktury vystavené objednateli před začátkem kurzu.
 4. Podmínky zrušení účasti na vzdělávací akci:
  21 dní před zahájením kurzu – storno poplatek 0 Kč
  nejpozději jeden týden před konáním akce – storno poplatek 50 % ceny kurzu
  v době kratší než jeden týden před konáním akce – storno poplatek 100% ceny kurz
  Na vzdělávací akci je možné delegovat náhradníka (kolegu).
 5. Při přihlášení účastníka na nejbližší následující shodný kurz bude storno poplatek odečten z ceny tohoto kurzu.
 6. Pořadatel si vyhrazuje právo při nízkém počtu zájemců nebo v případě zásahu vyšší moci vzdělávací akci zrušit. V takovém případě bude nabídnut náhradní termín nebo vrácení účastnického poplatku v plné výši.
 7. Aktuální obchodní podmínky jsou vždy uvedeny na stránkách www.scacp.cz.
 8. Zasláním objednávky a uvedením svých kontaktních údajů na objednávce dává objednatel souhlas se zasíláním obchodních sdělení dle zák. č. 480/2004 Sb. Tento souhlas může být kdykoliv zrušen písemně na emailové adrese scacp@scacp.cz.
 9. V souladu s občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb. účastník souhlasí s pořizováním jakéhokoliv obrazového či zvukového materiálu během návštěvy akce a jeho dalším použitím pro propagační potřeby pořadatele. Účastník také souhlasí, aby pořízené materiály provozovatel akce uchovával jak v papírové, tak v elektronické podobě a používal je k výše uvedeným účelům, a to bez jakéhokoli časového omezení.

Získané údaje nebudou v žádném případě poskytnuty třetím osobám.

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2016.