Tomáš Trávníček

Senior Consultant

Tomáš má zkušenosti z výrobního prostředí od roku 2005. Má znalosti metodiky Lean Six Sigma a pokročilých statistických metod. K jeho dovednostem patří trénink ve výrobním prostředí a práce se softwarem Minitab. Vede implementace a projekty neustálého zlepšování. Ve své doktorandské práci se zabýval využitím statistických metod ve výrobním prostředí, především plánovaného experimentu.

Odbornost a praktické zkušenosti

 • Metodika a nástroje Lean Six Sigma
 • Měření, získávání a zpracování dat
 • Práce se softwarem Minitab
 • Vedl tréninky a koučoval Green Belt, Black Belt, Sponzor, Lean, Yellow Belt tréninky (např. Vitesco, Panasonic, Tyco)
 • Byl zodpovědný za Lean a Six Sigma projekty v mnoha společnostech (např. Barum Continental, Kostal, Foxconn, TDK a další…)
 • Vedl nebo se účastnil desítek Kaizen událostí (např. MeadWestvaco, Inventec)
 • Analýza dat a automatizace těchto analýz (Barum Continental)

Vzdělání a úspěchy

 • Univerzitní titul, VUT, Fakulta strojního inženýrství, obor Matematické inženýrství
 • Praxe ve výrobním prostředí používající metodiky Lean a Six Sigma ve firmě Honeywell
 • Od roku 2007 pracuje ve společnosti SC&C Partner
 • Trénink trenérů Six Sigma DMAIC absolvoval u německé společností UMS
 • Trénink Minitab UK
 • Vyškolen společností TeamCZ v měkkých technikách a facilitaci
 • Vyškolen společností ELZE v prezentačních a komunikačních dovednostech
 • Lean Design dle SBTI USA, Lean Six Sigma dle George Group USA
 • Lean Six Sigma Black Belt certifikace od společnosti IASSC
 • SBTI’s Train-the-Trainer Program

Kontakt