Nastavení procesů marketingu

Nastavení procesů marketingu
Nastavení procesů marketingu
Požadavky
  • Cílem projektu bylo nastavení procesů v oddělení marketingu s důrazem na snížení vytíženosti jednotlivých pracovníků. 
  • Potřeba standardizovat vstupy a výstupy a zkrátit čas na jejich vyjasňování. 
  • Snížení komplexity práce.
Výsledek
  • Nastavené nové procesy na oddělení marketingu spolu s jasnými zodpovědnostmi.
  • Definované a sledované KPI (Key Performance Indicator) a SLA (Service-Level Agreement).
  • Standardizované podklady pro vstupy a zajištění jejich včasnosti a komplexnosti od zadavatelů.
  • Představení změn dotčeným stranám i zadavatelům.