Helena Konečná

Kouč, mentor, facilitátor, lektor

Odbornost a praktické zkušenosti

Helena Konečná má praktické zkušenosti z výrobního i transakčního prostředí od roku 2001. K jejím dovednostem patří trénink, vedení praktických workshopů, mentorování a koučování. 

Má hluboké znalosti metodiky Lean a Six Sigma. V průběhu své praxe proškolila stovky Green Beltů, Yellow Beltů a Lean specialistů, vedla a účastnila se mnoha projektů a Kaizen událostí. Věnuje se využití prvků sebepoznání a osobního rozvoje ke zlepšení kreativity, osobní spokojenosti, spolutvorby, komunikace a týmové spolupráce v rámci zlepšovacích aktivit. 

V poslední době se zaměřuje hlavně na individuální práci v rámci mentorování projektů a koučování jednotlivců.

Odbornost a praktické zkušenosti

 • Koučování jednotlivců v širším spektru témat osobního a pracovního rozvoje se zaměřením na volbu a dosažení správných cílů, osobní hodnoty a životní poslání
 • Mentorování zlepšovacích projektů
 • Metodika a nástroje zlepšování procesů Lean Six Sigma
 • Metodika pro procesní a produktové inovace Six Sigma Process Design (SSPD)
 • Prezentační dovednosti, sebepoznání, osobní rozvoj, podpora kreativity, komunikace a týmové spolupráce (silná s jednotlivci a malými skupinami)
 • Plynulá komunikace a školení v angličtině, odborné překlady a korektury textů
 • Vedení tréninků, Kaizen událostí a workshopů
 • Praxe ve výrobním prostředí jako Black Belt a Lean Expert (Celestica, Honeywell), v transakčním prostředí ve státní správě, od roku 2007 působí ve společnosti SC&C Partner
 • Rozmanité zkušenosti se zaváděním metodiky DMAIC Lean Six Sigma a SSPD
 • Trénování a koučování Green Beltů a Lean Green Beltů v češtině i angličtině, podpora jejich osobního zapojení
 • Vedení a podílení se na projektech zaměřených na diagnostiku příležitostí, snížení výskytu vad, snížení zásob a zvýšení produktivity, Kaizen událostech zaměřených např. na Kanban, mapování procesů, mapování toku hodnoty (VSM), SMED, 5S, balancování a line reengineering

Vzdělání a úspěchy

 • EMCC Global akreditovaný kouč / mentor na úrovni Practitioner
 • 9.-12. WBECS summit – kontinuální praktické vzdělávání světovými kapacitami pro kouče z oblasti neurověd, psychologie, rozvoje koučovacích technik a přístupů, ukázky koučování a další. Vedení českých a anglických implementačně diskusních skupin
 • Bc. – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (sociální pedagogika)
 • Ing. – Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
 • Six Sigma Black Belt (certifikace BMGi, Celestica)
 • Lean Expert (Honeywell)
 • Six Sigma Process Design (SBTI)
 • Train the trainer (Dynamic Training Corporation), Trénink trenérů a koučování (Else), Prezentační dovednosti (RCA)
 • Akreditace pro Belbinovy týmové role
 • Semináře sebepoznání, rozvoje kreativity, zlepšení komunikace a spolutvorby formou her, poznávacích, pohybových, divadelních, uvolňujících a jiných technik
 • First Certificate in English, zahraniční pobyty

Kontakt