Otevírá potenciál skrytý v datech naprosto každému

Všechny potřebné nástroje analýzy dat, které Vás dovedou k řešení i těch nejsložitějších problémů.

Vyzkoušejte si zdarma 30 denní plnou verzi

Prozkoumejte své procesy. Získejte nad nimi kontrolu.

Základní nástroje

Komplexní sada základních statistických nástrojů, včetně popisné statistiky, testování hypotéz, intervalů spolehlivosti a testování normality

Regulační diagramy

Sledování vývoje procesů v průběhu času a posouzení jejich stability. Kdy má smysl provést zásah do procesu a kdy je lepší nechat ho žít vlastním životem?

Regrese a Anova

Odhalení vztahu mezi jednotlivými proměnnými a určení důležitých faktorů, které ovlivňují kvalitu Vašich výrobků a služeb

Nástroje kvality

Paretova analýza, posouzení věrohodnosti a spolehlivosti Vašeho systému měření, způsobilost procesu, statistická přejímka a další

Životnost a spolehlivost

Určení životnosti výrobků a spolehlivosti zařízení parametrickými i neparametrickými metodami, zrychleným testováním bezporuchovosti a dalšími nástroji

Plánovaný experiment

Nalezněte optimální nastavení procesu pomocí DOE. Vybírejte ze široké škály plánů – dvou i více faktorové, screeningové, směsové, Taguchiho

Problémy mohou být komplikované, vyhodnocení dat by nemělo.

Inteligentní import dat

Během snadného importu dat z Excelu nebo databází jednoduše opravte překlepy, zbavte se nadbytečných mezer, vyznačte chybějící hodnoty

Jednoduchá příprava
Připravte a prozkoumejte svá data přímo v pracovním listu. Rychle přeskupte, vyhledejte, filtrujte, formátujte, ošetřete překlepy a duplicity
Aktualizace grafů
Nedělejte si starosti se synchronizací grafů, ty lze automaticky aktualizovat po přidání dat či přepsání původních hodnot
Snadná prezentace
Exportujte grafy a výstupy analýz přímo do Microsoft Word nebo PowerPoint pro snadnou tvorbu prezentací a sdílení svých výsledků s kolegy

Assistant

Průvodce, jenž Vás dovede ke spolehlivým odpovědím.

Assistant Vám srozumitelně pomůže vybrat správný nástroj, porozumět Vašim datům a dovést Vás tak k ukazatelům, na kterých nejvíce záleží. Kontaktujte nás.

Síťová multilicence
Plovoucí multilicence Vám poskytne možnost zpřístupnit Minitab naprosto každému. Omezení je jen na počet současně připojených uživatelů v jeden okamžik. Vybírejte mezi roční a trvalou multilicencí. V případě roční varianty jsou upgrade na vyšší verze v ceně ročního poplatku. Začněte s minimální variantou pro 5 uživatelů.
Single licence
Přesvěčdte se, že investice do Minitabu se vyplatí. Za jednorázový poplatek získáte licenci spjatou s konkrétním počítačem, technickou podporu a možnost upgradu na vyšší verze za zvýhodněnou cenu. Licenci si můžete sami přenést z jednoho počítače na jiný.
Dočasná licence

Potřebujete více času na seznámení se s Minitabem? Chcete si být jistí přínosem pro Vaši společnost? Využijte možnosti půlroční nebo roční dočasné licence za zvýhodněnou cenu. Licence je vázána na konkrétní, technická podpora je po dobu aktivní licence zdarma.

Akademické licence
Působíte na poli akademické sféry? Vyučujete statistiku nebo potřebujete pro svůj výzkum provádět statistické výpočty? Minitab pro Vás nabízí širokou škálu cenově přívětivých možností licencování. Napište nám Vaši představu.

Kontaktujte nás

Hana Perničková

Hana Perničková
Office Manager
+420 736 621 587
hana.pernickova@scacp.cz

S námi v tom nejste sami

Záruka kvality
Přes 20 let aplikujeme nástroje softwaru Minitab v praxi a pomáháme firmám nacházet významné úspory cestou snižování nákladů a zlepšování procesů
Nejsme jen prodejci
Nabízíme Vám profesionální tým studovaných matematiků a statistiků s dlouholetou praxí v průmyslu i službách
Odborná podpora
Jsme tu pro Vás, abychom Vám poskytli podporu ve všech otázkách zpracování a analýzy dat
Aplikace na míru
Navrhujeme zjednodušená rozhraní, která umožní naprosto každému rozhodovat se na základě dat, nikoliv intuice
Inteligentní export dat

Pomůžeme Vám s převodem dat z Vašich databází, jejich přípravou a propojením se statistickým softwarem

Kontaktujte nás

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.