Způsobilost procesu

« Zpět do Slovníčku

Způsobilostí procesu se rozumí jeho schopnost dlouhodobě plnit předem stanovená kritéria na kvalitu produktů. Vyjadřuje vztah mezi předepsanou přesností a skutečně dosahovanou přesností. Lze říci, že je to poměr mezi tím, co zákazník vyžaduje, a mezi tím, co je proces schopen nabídnout.

« Zpět do Slovníčku