TPM (Total Productive Maintenance)

« Zpět do Slovníčku

Jde o přístup proaktivního udržování zařízení, eliminací neplánovaných prostojů a zlepšování úrovně spolupráce mezi operátory a údržbou.

« Zpět do Slovníčku