SMED (Single Minute Exchange of Die)

« Zpět do Slovníčku

Je metoda rychlého přenastavení, která si klade za cíl významné snížení doby změny a seřízení stroje u přechodu z jednoho typu produktu na

« Zpět do Slovníčku