Facilitace

« Zpět do Slovníčku

Úlohou facilitátora je dovést skupinu k cíli porady či jednání. Usnadňuje komunikaci, nestranně řídí diskuzi a udržuje ve středu zájmu věcnou stránku problému.

« Zpět do Slovníčku