Design For Six Sigma

« Zpět do Slovníčku

Design for Six Sigma (DFSS) je inovační metoda Six Sigma, která kombinuje více nástrojů pro zlepšení stávajících výrobků s důrazem na hlas zákazníka a uvedení výsledků do praxe. Oproti Six Sigma (DMAIC), která se zaměřuje na fázi výroby produktů, se DFSS zaměřuje na výzkum, re-design a fázi vývoje produktů. Navržení takového výrobku, který bude mít již od počátku požadovanou kvalitu, je hlavním cílem metody DFSS.

Mezi koncepty, které DFSS používá, patří:

1) DMADV

 • Define (definovat)
 • Measure (měřit)
 • Analyze (analyzovat)
 • Design (navrhnout)
 • Verify (ověřit).

2) CDOC:

 • Conceptualize (pojmenovat)
 • Design (navrhnout)
 • Optimize (optimalizovat)
 • Control (řidit)

3) IDOV:

 • Identify (identifikovat)
 • Design (navrhnout)
 • Optimize (optimalizovat)
 • Verify (ověřit)
« Zpět do Slovníčku