Výcvik facilitátorů

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 Celý den
Délka 2 dny Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny
Místo konání
Brno

Lean Six Sigma není jenom o metodách a nástrojích pro zlepšování procesů, ale především o lidech, které tyto metody a nástroje používají, školí a snaží se o dosažení trvalých změn. Právě způsob komunikace, schopnost nadchnout a přesvědčit, jsou jedny z klíčových dovedností facilitátora.

Máte odborně vyškoleny zaměstnance, ale narážíte při zavádění na rezistenci zaměstnanců, komunikační bariéry, schopnosti nadchnout pro změnu? Nevíte, jak komunikovat zadání metod kolegům nebo podřízeným? Jak překlenout obavy z toho jak to říct a jaká bude reakce? Školíte, ale stejně to lidé pořád nedělají nebo to dělají nesprávně? Znáte a používáte nástroje, ale nemáte jistotu v tom, zda byste je uměl/a předat dál a potřebujte si to vyzkoušet „na nečisto“? Pak je Výcvik facilitátorů určen právě pro Vás!

Čeká Vás zábavné učení se v rámci intenzivní 2 denní zážitkové všestranně obohacující aktivity. Účastníci vzájemně poznají a pochopí, jak oni sami komunikují, jaký to má dopad na druhé, jak využít svého vlastního potenciálu pro efektivní sdělování a zvýšit výkon týmu. Zpětná vazba jak z oblasti metodiky, tak z oblasti měkkých dovedností, zisk větší jistoty, že co má být sděleno skutečně bude sděleno a správně pochopeno.

Zažijete praktický nácvik komunikace a prezentace před kolegy v bezpečném prostředí lektorského týmu, který poskytne zpětnou vazbu jak z hlediska sdělované odborné metodiky, tak z hlediska komunikačních a prezentačních dovedností.
Lektorem kurzu je jednak praktik se znalostí Lean Six Sigma principů a současně lektor se znalostí oblasti komunikace, prezentace a koučování. Trénink má tedy dvojí přidanou hodnotu. Může sloužit jako připomenutí odborných nástrojů pro kolegy a zároveň jako trénink měkkých dovedností, jehož závěry jsou pak přenositelné i do jiné než odborné komunikace.

Z čeho se trénink skládá?

Vhodný mix teorie (nezbytné minimum) a praxe (trénink reálné komunikace před kamerou, jak sdělit co potřebujete stručně jasně výstižně, aby to lidé pochopili a dělali – příklad „vysvětlete 5S svým lidem, jak to mají udělat a proč“).

  • Uvědomění si přínosů Lean Six Sigma metod, jak je komunikovat, aby to lidé pochopili, přijali za své a dělali
  • Příprava před akcí – cíl, zaměření, struktura, výstup
  • Pro koho to děláte – jak navážete kontakt, jak zapojíte všechny účastníky, motivace, kladení otázek
  • Jak se vyrovnat s trémou, základní principy při vystupování
  • Jak si ověříte, že pochopili, nebo že něco je třeba vysvětlit znovu
  • Jak zvládat „horké chvilky“ – problematická otázka, okno, emoční vypětí, konflikt
  • Jak dojít k rozhodnutí, motivovat k akci
  • Jak takové setkání vlastně celé efektivně zorganizovat

Navíc máte možnost podílet se na nastavení výcviku podle vašich potřeb – sdělte nám dopředu, s čím se nejvíc potýkáte a my přizpůsobíme kurz ještě více vašim požadavkům.

Pro přípravu na výcvik přemýšlejte nad následujícími otázkami. Co se vám v minulosti dělo za problémy v komunikaci a při sdělování? Na co jste naráželi? S čím jste měli problémy? Co si potřebujete vyzkoušet nanečisto před tím, než s tím půjdete naostro před tým? Co jste viděli u jiného člověka a chtěli byste to umět taky?

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se