Vedoucí v první linii „efektivní mistr“

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 Celý den
Délka 2 dny Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Cena 0.00 Kč bez DPH
 • Od 2 účastníků sleva 3%
 • Od 3 a více účastníku sleva 6%
Vypsané termíny
Místo konání
Brno

Potřebujete rozvíjet kompetence liniových vedoucích? Chcete vést své mistry k neustálému zlepšování? Potřebujete jim předat pohled jak realizovat konkurenceschopné procesy? Chcete zlepšit jejich dovednosti ve vedení lidí a hladkém fungování provozu?

Předáme Vašim mistrům a liniovým vedoucím zkušenosti, jak udržet konkurenceschopný proces, umožníme jim rozšířit si povědomí o jejich roli nejen ve vizuálním řízení a zlepšování procesů.

Pro koho je kurz určen?

Mistrům, team lídrům, vedoucím pracovních týmů, předákům, vedoucím pracovníkům a těm, kteří se na převzetí vedoucí funkce připravují.

Co se účastník naučí?

 • Řízení práce, plánování a stanovování SMART cílů, simulace cyklu řízení (od plánování, stanovení úkolů, přes organizaci, delegování, vedení porad až po kontrolu).
 • Role udržování a neustálého zlepšování (sjednocené postupy pro opakované procesy, role předcházení problémům, zásady minimalizace plýtvání, dobrého hospodaření na pracovišti).
 • Používání různých stylů vedení, komunikační zásady modelu transakční analýzy, sebepoznání a sebezdokonalování. Hodnocení výkonu, motivace a komunikace s problémovými pracovníky.
 • Výcvik, zaškolování a seznamování; řešení problémů na pracovišti a modelové situace a nácvik každodenních situací vedení a řízení (zadávání úkolů, kritika, komunikace vůči nadřízeným i podřízeným, nastavení mantinelů spolupráce, zpětná vazba pracovníkovi, atd.).
 • Řešení problémů na pracovišti, vedení k disciplíně a předcházení chybám (určení mantinelů a vizuální řízení, kontrola a motivace).
 • Dovednosti pro zvládání vypjatých situací (sdělování pochvaly, kritiky a výtky, verbální odpor, motivace, komunikační bariéry, atd.).

Jaké výukové metody?

Interaktivní výklad s diskusí, modelové situace, hraní rolí, skupinová cvičení, případové studie, manažerské hry, praktické řešení modelových a reálných situací, diskuse.

V ceně workshopu je zahrnuto:

 • Česky psané materiály s praktickými příklady
 • Bohaté občerstvení
 • Osvědčení o absolvování

Přečtěte si více o výcviku liniových vedoucích v článku Radovana Novotného.

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se