Testování statistických hypotéz

Dotázat se
Datum / čas 01. 01. 2000 0:00
Délka 1 den Bloky tohoto školení
Garant Perničková Hana
Profil garanta
Vypsané termíny

Žádná událost k zobrazení

Rozhodujete se na základě dat? Závisí vaše kroky na tom, kdo a kdy data analyzoval? Nejste si jistí, jestli z dat a grafů umíte správně vyčíst potřebné informace a vidět v nich souvislosti?

Na našem školení vám ukážeme, jak analyzovat procesní data s využitím statistických testů. Naučíme vás, jak se rozhodovat nezávisle na tom, kdo data vyhodnocoval. Získáte potřebnou jistotu při interpretaci výstupů.

Kurz Testování statistických hypotéz doporučujeme absolvovat, pokud se chcete účastnit kurzů DOE – Plánovaný experiment a Korelační a regresní analýza statistických dat.

Pro koho je školení určené?

 • Pracovníky kvality
 • Procesní inženýry
 • Členy týmu, který má na starosti zlepšování
 • Všechny, kteří potřebují pro rozhodování argumenty, které jsou podložené čísly
 • Máte-li na starosti práci s čísly
 • Sbíráte data a nevíte, jak je využít k rozvoji firmy
 • Potřebujete pomoc s nastavením KPI

Co se na našem školení naučíte?

 • Princip statistických testů
 • Co je to interval spolehlivosti a jak souvisí se statistickými testy
 • Intervalové odhady parametrů (intervaly spolehlivosti)
 • Testování statistických hypotéz (test normality, podílové testy, Chí-kvadrát test, testy rovnosti rozptylů, t-testy, ANOVA)

Proč přijít k nám na školení?

Základy statistiky ONLINE kurz s certifikátem

Dotázat se